استان آذربایجان شرقی

پارسیان کول / آقای کرمی

آدرس : آذربایجان شرقی / چای کنار / نرسیده به پل منصور / بعد از نمایندگی ایران خودرو

تلفن تماس : 04135212086

همراه : 09120046870

وب سایت : www.ParsianCool.ir

نماینده استان آذربایجان شرقی