فاران تابش

کرج -چهار راه نبوت - بین خیابان میلاد و میعاد - جنب داروخانه قانون-ساختمان کوثر - واحد 6

بخاری سقفی

1- جنبه فنی استفاده از هیتر سقفی تابشی صنعتی

بخاری سقفی،به کارگیری بخاری سقفی گازسوز برای گرمایش سالن های صنعتی منجر به ایجاد توزیع دمای یکنواخت در سطح کف سالن و بدن افراد می گردد. در بخاری های صنعتی هوای گرم حداکثر گرمای تولید شده به شکل جابجایی هوای گرم می باشد و هوای گرم شده به علت سبک بودن زیر سقف تجمع می نماید و از این رو سبب افزایش تلفات حرارتی از جداره ها شده و میزان رضایتمندی پرسنل از میزان گرمایش در سالن تولید به شدت کم می شود . در بخاری سقفی، عمده گرمای حاصل از احتراق مستقیما سطوح را به شکل تششعی گرم نموده و باعث کاهش اتلافات گرمای به دلیل جابجایی هوا و افزایش بهره برداری از انرژی هزینه شده می گردد.

2- جنبه اقتصادی استفاده از هیتر سقفی صنعتی

  • هزینه سرمایه گذاری اولیه: در بخاری سقفی، سیستم مولد گرما در مکان مصرف و بهره برداری از انرژی نصب می باشد. بنابراین به هیچ گونه موتور خانه مرکزی و سیستم انتقال سیال گرم (لوله یا کانال) به مکان مصرف انرژی احتیاج نمی باشد. از این رو استفاده از هیتر صنعتی یا گرماتاب بار مالی ناشی از نصب دستگاه گرمایشی در سالن های تولید را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.
  • هزینه سرمایه گذاری در زمان بهره برداری: نصببخاری سقفییا گرماتاب در سوله های صنعتی علاوه بر کاهش پرت حرارتی، منجر به کاهش زمان رسیدن به تعادل گرمایی می شود به طوریکه عملا به روشن نمودن دستگاه گرمایشی ساعت ها قبل از شروع فعالیت در سالن نیاز نمی باشد و با روشن نمودن این بخاری سقفی در مدت زمان چند دقیقه شرایط پایدار دمایی در محیط برقرار می شود. مطابق با ممیزی انجام شده و در نظر گرفتن موارد ذکر شده ، به کارگیری بخاری سقفی منجر به کاهش 50 درصدی مصرف سوخت نسبت به بخاری های صنعتی هوای گرم سامانه گرمایش مرکزی خواهد شد و در نتیجه هزینه مصرف گاز در زمان بهره برداری به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
  • هزینه نگهداری تعمیرات: سیستم گرمایش مرکزی (موتورخانه) تجهیزات اصلی و جانبی زیادی از جمله (دیگ، منبع انبساط، پمپ، سختی گیر و …) دارد که افزایش این تجهیزات ، افزایش هزینه تعمیرات را در برخواهد داشت. به خاطر عدم گستردگی تجهیزات جانبی بخاری تابشی سقفی، هزینه های ناشی از این امر در زمان بهره برداری کاهش یافته و جز بازرسی های معمول، بار مالی چندانی را به کارخانه تحمیل نمی کند.

3- جنبه مدیریتی بکارگیری بخاری سقفی صنعتی گرماتاب

استفاده از بخاری های زمینی در سالن های صنعتی موجب به تمرکز گرما در اطراف همان دستگاه و به عبارتی باعث عدم یکنواختی گرما در سالن می گردد و منجر به اجتماع پرسنل در اطراف بخاری و کاهش بهره وری تولید می شود. از دیدگاه مدیریت صنعتی این مسئله یکی از عوامل افزایش هزینه سربار تولید می باشد. به کارگیری بخاری سقفی در این سالن ها باعث گرمایش یکنواخت در سطح کف سالن شده و بار مالی ناشی از این مسئله تا حد زیادی مرتفع می شود.

4- جنبه ایمنی بهداشت و محیط زیست

با توجه با این که حمل و نقل و جابه جایی بار و رفت و آمد مداوم در سالن های تولید موضوعی طبیعی است، استفاده از بخاری های زمینی خطراتی را به همراه خواهد داشت در صورتیکه هیتر صنعتی یا گرماتاب به صورت یک بخاری سقفی بوده و از چنین مخاطراتی جلوگیری می نماید. با عنایت به وجود مواد آلاینده در سالن های تولید، استفاده از بخاری هوای گرم منجر به جابه جایی هوا در کل فضا و پخش آلاینده ها در محیط می شود، در حالیکه با نصب هیتر صنعتی گرماتاب به دلیل مکانیزم انتقال حرارت تشعشی جابجایی هوا و پخش آلاینده ها در محیط به حداقل میزان ممکن می رسد.

مزایای سیستم تابشی

با ما تماس بگیرید