خشک کن کوپ

یک کوره خشک کن کوپ فرآوری سنگ معدن که مخصوصاً برای فرآوری سنگ معدن در دماهای معمولاً پایین بین 600 درجه فارنهایت و 1200 درجه فارنهایت مناسب است: کوره مذکور شامل یک ساختار محفظه سنگ معدن و محصور شده توسط یک جعبه آتش‌نشانی و دارای لوله‌های گرمایش سنگ معدن است که از جعبه آتش‌نشانی به سمت داخل امتداد دارند. یک لوله گاز اگزوز مرکزی که به وسیله آن لوله های گرم کننده سنگ معدن از میان بدنه ای از سنگ معدن در محفظه مذکور امتداد می یابد. جمع کننده های بخار در بالای لوله های گرمایش سنگ معدن قرار گرفته و از طریق ساختار محفظه مذکور به سمت بالا امتداد می یابند. جمع کننده های بخار در بالای لوله های گرمایش سنگ معدن، بخار را از طریق مجراهای بخار به سمت بالا به قسمت بالایی کوره مذکور در ناحیه گیرنده سنگ معدن در قسمت بالایی آن هدایت می کنند و بخارات در یک پلنوم جمع آوری می شوند که همچنین گرما را به سنگ مبادله می کند. پیش گرم کردن آن قبل از عبور به سمت پایین به ناحیه اطراف لوله های گرمایش سنگ معدن و کندانسوری که با پلنوم ارتباط برقرار می کند، بخار سنگ معدن را به حالت مایع یا جامد در صورت لزوم متراکم می کند.

وسیله انتقال متغیر سوخت برای تامین انرژی مشعل‌ها در قسمت پایینی جعبه آتش‌سوزی هدایت می‌شود و وسیله هدایت هوای انتقال متغیر برای رساندن هوا به محفظه عایق هوا در نظر گرفته می‌شود که به موجب آن انتقال متغیر سوخت و هوای عایق و همچنین محرک متغیر است. اوگر مذکور کنترل‌های هماهنگی را فراهم می‌کند که برای هماهنگ کردن فرآوری سنگ معدن در ساختار محفظه مذکور و حرارت منتقل شده به بخار مذکور و هوای عایق مذکور برای پیش گرم کردن سنگ معدن در ناحیه رو به بالا کوره مذکور در گیرنده آن استفاده می‌شود. بعلاوه، گاز داغ از لوله اگزوز مرکزی مذکور، مبدل حرارتی را گرم می کند که در قسمتی از گیرنده سنگ معدن در قسمت بالایی کوره مذکور برای تبادل گرما به سنگ معدن و پیش گرمایش آن قبل از اینکه به سمت پایین در ناحیه ای به سمت پایین جذب شود، گرم می کند. لوله های گرمایش سنگ معدن گفت.

پیشینه اختراع

کوره های مختلفی برای فرآوری سنگ معدن در دمای پایین ابداع شده است، با این حال، بسیاری از آنها به دلیل تلفات حرارتی قابل توجه و همچنین به دلیل عدم کارایی در انتقال حرارت از جعبه آتش به سنگ معدن هنگام عبور از کوره به سمت پایین، ناکارآمد بوده اند. . بر این اساس، بسیاری از کوره های فرآوری یا هنر قبلی به دلیل انتقال نامناسب گرما به سنگ معدن و از دست دادن گرما از کوره به دلیل رسانش تابش یا جابجایی چنین حرارتی به دور از کوره و دور از سنگ معدنی که در آن فرآوری می شود، ناکارآمد بوده اند.

خلاصه اختراع

اختراع خشک کن کوپ شامل یک کوره فرآوری سنگ معدنی است که مخصوصاً برای فرآوری سنگ معدن هایی مانند آنتیموان یا موارد مشابه که به دماهای بین 600 درجه و 1200 درجه فارنهایت نیاز دارند، سازگار است. خشک کن کوپ شامل وسایل کارآمد برای گرم کردن سنگ معدن در محفظه محتوی و فرآوری سنگ معدن و همچنین ابزاری کارآمد برای انتقال گرمای خروجی اگزوز و عایق هوا و همچنین بخارات سنگ معدن به ناحیه بالایی کوره است که در آن حرارت معمولاً از این کوره‌ها از دست می‌رود. به داخل سنگ معدن در یک منطقه گیرنده آن برای پیش گرم کردن سنگ معدن قبل از عبور آن به منطقه ای که در آن لوله های گرمایش سنگ معدن در ارتباط با جعبه آتش کوره قرار می گیرند، منتقل می شود. خشک کن کوپ دارای یک جعبه آتش جدید است که محفظه فرآوری سنگ معدن را احاطه می کند و لوله های گرمایش سنگ معدن از جعبه آتش به صورت شعاعی به سمت لوله اگزوز گاز داغ مرکزی گسترش می یابد و بنابراین از طریق سنگ معدن در محفظه گسترش می یابد در حالی که جمع کننده های بخار در بالای گرمایش قرار می گیرند. لوله ها در یک موقعیت به طور کلی افقی و این جمع کننده های بخار عموماً دارای ساختار مقطعی V شکل هستند که برای به دام انداختن بخارات در حال افزایش مناسب است و لبه های این کلکتورها معمولاً در یک رابطه روی هم قرار گرفته اند به طوری که بخارات در محفظه بالا می روند. ملاقات خواهد کرد و به یکی از جمع آوری کنندگان منتقل می شود. این جمع کننده های بخار با مجراهایی ارتباط برقرار می کنند که به سمت بالا به یک پلنوم دریافت بخار که دارای یک خروجی است که با یک کندانسور برای تغلیظ سنگ معدن به حالت مایع یا جامد در صورت دلخواه و که ممکن است مناسب باشد ارتباط برقرار می کند.پلنوم دریافت کننده بخار داغ در ناحیه بالایی کوره در نزدیکی گیرنده آن قرار می گیرد و برای انتقال گرما به سنگ معدن ورودی یا در حال حرکت رو به پایین در ناحیه ای مستقیماً زیر دهانه ای که به سمت پایین در یک رابطه همگرا از گیرنده سنگ امتداد می یابد سازگار است. خشک کن کوپ به طوری که گرما به طور موثر از پلنوم دریافت کننده بخار به سنگ معدن در قسمت بالایی کوره برای پیش گرم کردن سنگ معدن قبل از رسیدن به منطقه لوله های گرمایش سنگ معدن که با جعبه آتش در ارتباط است، منتقل شود. علاوه بر این، یک مبادله حرارتی با فضای داخلی و مناطق اطراف در مورد لوله اگزوز گاز داغ ارتباط برقرار می کند به طوری که گازهای داغ از لوله اگزوز به بیرون در ناحیه اطراف لوله اگزوز مرکزی و به سنگ معدن موجود در گیرنده سنگ کوره در بالای خشک کن کوپمنتقل می شود. لوله های گرمایش سنگ معدن آن به طوری که گازهای خروجی از جعبه آتش برای پیش گرم کردن سنگ معدن قبل از رسیدن به دمای فرآوری سنگ معدنی که توسط لوله های گرم کننده سنگ معدن فراهم می شود استفاده می شود که از جعبه آتش به لوله خروجی گاز داغ به صورت افقی و شعاعی امتداد می یابد. جهت. لوله های گرمایش سنگ معدن در یک آرایه به طور کلی تشعشع می شوند که به سمت بیرون از لوله خروجی گاز داغ به ناحیه جعبه آتش اطراف کوره منحرف می شوند. یک محفظه عایق هوا در اطراف جعبه آتش نشانی جعبه آتش نشانی را از تلفات و یک لایه عایق در اطراف محفظه هوای عایق بیشتر از تلفات رسانا جلوگیری می کند. هوا از محفظه هوا از طریق مجراها به سمت بالا به ناحیه ای از لوله خروجی گاز اگزوز در زیر مبدل حرارتی فوق الذکر حرکت می کند به طوری که گرمای هدایت شده از جعبه آتش به هوای عایق به منطقه اگزوز گاز داغ به منطقه منتقل می شود. مبدل حرارتی که سنگ معدن را در گیرنده سنگ کوره پیش گرم می کند.خشک کن کوپ شامل وسایل سوخت کنترل‌شده با نرخ است که برای رساندن سوخت به مشعل‌ها در قسمت‌های پایینی جعبه آتش‌نشانی با نرخ متغیر سازگار است. علاوه بر این، یک دهانه حذف سنگ معدن برای حذف ضایعات سنگ معدن از قسمت پایینی ساختار اتاقک فرآوری سنگ معدن اختراع تطبیق داده شده است و این فندک که با نرخ متغیر قابل کار است با وسیله انتقال سوخت متغیر در جعبه آتش و همچنین تحویل متغیر همکاری می کند. وسیله تامین هوا در ارتباط با محفظه هوای عایق اطراف جعبه آتش نشانی قرار می گیرد به طوری که نرخ های مختلف ممکن است برای فرآوری موثر سنگ به طوری تنظیم شود که درصد بهینه ای از عناصر بخار از سنگ معدن هنگام عبور از کوره به سمت پایین حذف شود. علاوه بر این، ابزار ارتعاشی به گیرنده سنگ معدن در قسمت بالایی کوره متصل می‌شود تا به عملیات جریان گرانشی رو به پایین سنگ معدن خرد شده در رابطه نزدیک با لوله‌های گرمایش سنگ معدنی کوره کمک کند. لوله‌های گرمایش سنگ کوره به زیر کلکتورهای بخار هدایت می‌شوند و بنابراین گرمای خروجی از لوله‌ها جمع‌کننده‌های بخار را نیز گرم می‌کنند که به گونه‌ای دور ریخته می‌شوند که سنگ معدن با سطح بالایی این بخار جمع‌کننده‌ها و در نتیجه هر سنگ معدنی که در بالای لوله‌ها فرآوری می‌شود تماس پیدا کند. بخاری را منتشر می کند که به سمت بالا به جمع کننده بخار روی هم رفته در بالای آن عبور می کند.بر این اساس، هدف از اختراع حاضر ارائه یک کوره فرآوری سنگ معدن بسیار کارآمد است که برای کار در دمایی بین 600 درجه و 1200 درجه فارنهایت و در آن گرما در گازهای خروجی و در بخارات سنگ معدن و همچنین هوای عایق منتقل می‌شود. اطراف جعبه آتش برای پیش گرم کردن سنگ معدن در قسمت بالایی کوره قبل از اینکه سنگ معدن به لوله های گرمایش سنگ معدن در محفظه فرآوری کوره برسد، استفاده می شود.هدف دیگر این اختراع، تهیه کوره فرآوری سنگ معدنی است که مخصوصاً برای فرآوری سنگ معدنی مانند کوره های حاوی آنتیموان یا موارد مشابه مناسب است.یکی دیگر از اهداف اختراع، ارائه وسیله ای جدید برای گرم کردن سنگ معدن در کوره و جمع آوری بخارات مطلوب از آن است.هدف دیگر این اختراع، ارائه یک ساختار کوره جدید با سطح مقطع دایره ای با لوله های گرمایش سنگ معدن تابشی است که از یک جعبه آتش اطراف به یک سیستم خروجی گاز خروجی مرکزی و کلکتورهای جدید روی لوله های گرمایش سنگ برای جمع آوری بخارات از سنگ امتداد می یابد. .یکی دیگر از اهداف اختراع، تهیه خشک کن کوپگرمایش سنگ معدن است که در آن عوامل مختلفی مانند حرارت ورودی یا سرعت حرکت ممکن است برای به دست آوردن نتایج بهینه در فرآوری سنگ معدن در کوره تنظیم شود.هدف دیگر اختراع فراهم کردن وسایلی است که به وسیله آن گازهای خروجی از کوره و همچنین هوای عایق اطراف جعبه آتش آن و بخارات داغ فرآوری شده از سنگ معدن، گرمای خود را به سنگ معدنی که وارد محفظه فرآوری می شود، مبادله می کنند که در نتیجه سنگ معدن از قبل گرم می شود.یکی دیگر از اهداف اختراع، ارائه یک کوره فرآوری سنگ معدن کارآمد و اقتصادی بسیار ساده است.اهداف و مزایای بیشتر اختراع ممکن است از مشخصات زیر، ادعاهای ضمیمه و نقشه های همراه مشهود باشد.

مزایای سیستم تابشی

با ما تماس بگیرید

مجموعه فاران تابش با بیش از یک دهه سابقه موفق در زمینه تولید،نصب و پشتیبانی سیستم های گرمایش تابشی ، گرمایش سنگ ، کوره های خشک کن اسلب ، خشک کن کوپ ،کوره های خشک کن تایل و…
با هدف بروز رسانی روشهای گرمایش مدرن در تمامی صنایع ،اماکن ورزشی و تفریحی ،رستورانها ، تعمیرگاه هاو …
در تمامی نقاط کشور همراه شما خواهد بود.مشاوره رایگان : 34495447-026