اغلب مشتریان خواهـان تراورتن سـفید هستند و سنگ پس از طی مراحل فرآوری به دلیل تماس با آب و با عنـایت به ذات آهکی و متخلخل آن مملو از رطوبت خواهد بود. و دفع این میزان رطوبت به صورت طبیعی مستلزم زمانی بین 2 الی 3 ماه می باشد و با توجه به زمان و فضای مورد نیاز این امر امکان پذیر نمی باشد . معقول ترین روش دفع رطوبت قرار دادن سنگ در اتاقک هایی با دمای کنترل شده ی 60 درجه سانتی گراد و با گـردش هوای بسیار زیاد و بدون وجود شعله مستقیم می باشد. که علاوه بر کیفیت و رنگ مناسب ، زمان خشک شدن بـا توجه به نـوع سنگ به 8 الـی 12 ساعت تقلیل پیدا می کند . این درایـر ها با ابعاد مختلف و بنـا به درخواست تولید کنندگان سنگ ساخته و نصب و راه اندازی می شود.