برخی از مشتریان صنعت خودرو

mega-motor
مگا موتور
milang-sazan
میلنگ سازان
iran-kaveh-saipa
ایران کاوه سایپا
azin-baspar
آذین بسپار
chasb&abr
چسب و ابر
diako
دیاکو
radiator-iran
رادیاتور ایران
shayan-kosha
شایان کوشا