کاربرد سیستم های گرمایش تابشی در تعمیرگاه ها و کارواش

یکی از مشکلات سالن های تعمیرگاهی و کارواش ها عدم گرمایش یکنواخت و ایمن نبودن در برابر آتش سوزی می باشد . 

دما به دو روش انتقال می یابد :

1.جا به جایی (هم رفت)

2. تابش

انتقال حرارت به روش هم رفت از طریق جا به جایی مولکول ها ایجاد می شود و تمام دما به سمت بالا در حرکت است به صورتی که دستگاه گرم کننده در کف و دما در سقف ایجاد می شود. ولی در انتقال حرارت به روش تابش دستگاه گرم کننده در سقف  ، دما و گرمایش در کف احساس می شود . به همین دلیل در تابش سرعت انتقال حرارت بیشتر است و بالطبع مصرف سوخت نیز خیلی پایین تر است . 

به دلیل ویژگی بارز (نصب در سقف و گرمایش یکنواخت به سمت پایین) سیستم گرمایش تابشی و شعله ی غیر مستقیم این دستگاه ، در برابر آتش سوزی کاملا ایمن است و با هیچ محصول اشتعال زایی در تماس نیست و همین طور می توان فقط در قسمت هایی که نیاز به گرمایش است از این سیستم استفاده کرد ، حتی در صورت باز بودن درب سالن ها