با توجه به استقبال روز افزون مشتریان رستوران ها و کافی شاپ ها از فضاهای باز ، ایجاد امکانات رفاهی در این فضاها بسیار حائز اهمیت میباشد،یکی از این موارد تامین گرمایش این فضاها در فصول سرد می باشد، که تنها راهکار موجود به دلیل ورود و خروج بسیار زیاد هوا بهره گیری از سیستم گرمایش تابشی میباشد.

 

 

 

کاربرد سیستم گرمایش تابشی رستوران ها و فضای باز