فاران تابش
  • در استان البرز بدون کد

کرج -چهار راه نبوت - بین خیابان میلاد و میعاد - جنب داروخانه قانون-ساختمان کوثر - واحد 6

پروژه های انجام شده در صنایع مختلف

گرماتاب
گرماتاب در صنعتی و تولیدی
هیتر تابشی
گرماتاب در قطعات خودرو
گرماتاب
گرماتاب در صنعت چوب
تابشی سنگ، کاربرد هیترتابشی در صنعت سنگ
گرماتاب در صنایع سنگ
resturant
گرماتاب در رستوران وفضای باز
کاربردگرماتاب، کاربردهیترتابشی
گرماتاب در تعمیرگاه و کارواش
greenhouse
گرماتاب درگلخانه
بخاری تابشی
گرماتاب در اماکن ورزشی