ساختمان های هوشمند

این شماره: دستورالعمل مربوط به جان پناه، داكت و نورگير و بازشوها گاهی عدم توجه به نکات کلیدی با ظاهری پیش پا افتاده خسارت های بسیار هنگفتی برای صاحبان صنایع ساختمان سازی و صنایع وابسته آن ایجاد می کند برای در امان ماندن از این مشکلات، «فاران تابش» مبحث جدیدی با عنوان« فوت های کوزه گری در ساختمان» را برای ساختمانی ها نظر گرفته است. این مبحث شامل نکات کلیدی و مهم مربوط به ساختمان، فوت و فن ها و ریزه کاری های ساختمان سازی می باشد که علیرغم اهمیت آن، مورد بی توجهی قرار می گیرد.

جان پناه، داكت و نورگير و بازشوها؛ به عنوان قلب ساختمان نیاز به توجه خاصی دارد که طراحی اولیه آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که آگاهی از آن علاوه بر این که مانع از صرف هزینه اضافی و خطرات ناشی از آن می شود، برای ساکنان ساختمان نیز آرامش را به همراه دارد، در این شماره به برخی از کلیدی ترین نکات آن اشاره می شود:

1- دستورالعمل مربوط به جانپناه، داكت و نورگير و بازشوها

1-1- احداث جانپناه با ارتفاع حداقل 80 سانتي متر از كف تمام شده اطراف پشت بام، تراس، بالكن، دستگاه پله، اطراف داكت هاي واقع در پشت بام، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان هاي 6 طبقه به بالا موزايك فرش شود و از آسفالت و ايزوگام استفاده نشود.

2-1- استفاده از شيشه يا اشياء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمي باشد و در صورت استفاده از نرده حفاظ ها بصورت عمودي و با فاصله حداكثر 10 سانتيمتر از يكديگر باشد.

3-1- از كوپل طلق دار به جاي شيشه در قسمت نورگير بالاي خرپشته استفاده شود.

4-1-در صورتي كه جهت نورگير سقف خرپشته از شيشه استفاده گرديده بايستي زير نورگير از قسمت داخل توري مناسب نصب گردد.

5-1- ديوارهاي جانبي داكت ها مقاوم حريق و بدون درز اجرا گردد.

6-1- پنجره دامت هاي نورگير: از خط الراس تلاقي دو ديوار جانبي با فاصله حداقل يك متر، فاصله دو پنجره مجاور حداقل يك متر، زير پنجره ها با ارتفاع حداقل 5/1 متر از كف تمام شده، شيشه های دوجداره و شيشه داخلي از نوع سكوريت 6 ميلي متري، پنجره آشپزخانه ثابت، حداقل مساحت نورگيري براي ساختمان هاي تك واحدي 4 متر مربع و براي ساختمان هاي چند واحدي 7 مترمربع با در نظر گرفتن فرمول:

S=N*0.3 R*0.2K

S = مساحت، N = تعداد طبقات R = پنجره غير از آشپزخانه، K= تعداد پنجره آشپزخانه

7-1- در صورت استفاده از شيشه جهت رفع مشرفيت ، شيشه ها بصورت فيكس باشد در قالب فلزي با دوربندي كامل و نوار دور شيشه نصب شوند و در صورت استفاده از شيشه سكوريت بطور اصولي و با استحكام لازم در محل خود مستقر گردد.

8-1 عدم استفاده از شيشه در قسمت كتيبه بالاي درب اصلي ورودي به واحدها.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.